Skip to product information
1 of 4

YUVIKA

ਕੁਲੰਜਨ ਪਾਊਡਰ - ਕੁਲਿੰਜਨ - ਪਾਨ ਰੂਟ - ਅਲਪੀਨੀਆ ਗਲੰਗਾ ਜੰਗਲੀ - ਸਿਆਮੀਜ਼ ਅਦਰਕ - ਥਾਈ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ

ਕੁਲੰਜਨ ਪਾਊਡਰ - ਕੁਲਿੰਜਨ - ਪਾਨ ਰੂਟ - ਅਲਪੀਨੀਆ ਗਲੰਗਾ ਜੰਗਲੀ - ਸਿਆਮੀਜ਼ ਅਦਰਕ - ਥਾਈ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 199.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 399.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 199.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਿਰਲੇਖ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ