Skip to product information
1 of 4

YUVIKA

ਕੁਲੰਜਨ ਪਾਊਡਰ - ਕੁਲਿੰਜਨ - ਪਾਨ ਰੂਟ - ਅਲਪੀਨੀਆ ਗਲੰਗਾ ਜੰਗਲੀ - ਸਿਆਮੀਜ਼ ਅਦਰਕ - ਥਾਈ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ

ਕੁਲੰਜਨ ਪਾਊਡਰ - ਕੁਲਿੰਜਨ - ਪਾਨ ਰੂਟ - ਅਲਪੀਨੀਆ ਗਲੰਗਾ ਜੰਗਲੀ - ਸਿਆਮੀਜ਼ ਅਦਰਕ - ਥਾਈ ਅਦਰਕ ਪਾਊਡਰ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 169.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 399.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 169.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦੀ ਗਣਨਾ ਚੈੱਕਆਉਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਿਰਲੇਖ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ