Skip to product information
1 of 4

YUVIKA

ਕੇਟੇਲੀ ਫਲ - ਕੈਟੇਲੀ ਫਲ - ਸੋਲਨਮ ਜ਼ੈਂਥੋਕਾਰਪਮ - ਭਟਕਟੀਆ

ਕੇਟੇਲੀ ਫਲ - ਕੈਟੇਲੀ ਫਲ - ਸੋਲਨਮ ਜ਼ੈਂਥੋਕਾਰਪਮ - ਭਟਕਟੀਆ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 199.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 399.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 199.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਕਾਰ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ