Skip to product information
1 of 3

YUVIKA

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੰਬੋ ਪੈਕ - ਆਵਲਾ ਪਾਊਡਰ - ਰੀਠਾ ਪਾਊਡਰ - ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਪਾਊਡਰ 450 ਗ੍ਰਾਮ (ਹਰੇਕ 150 ਗ੍ਰਾਮ)

ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕੰਬੋ ਪੈਕ - ਆਵਲਾ ਪਾਊਡਰ - ਰੀਠਾ ਪਾਊਡਰ - ਸ਼ਿਕਾਕਾਈ ਪਾਊਡਰ 450 ਗ੍ਰਾਮ (ਹਰੇਕ 150 ਗ੍ਰਾਮ)

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 299.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 499.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 299.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ