Skip to product information
1 of 3

YUVIKA

ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਪਾਊਡਰ - ਗੋਟੂ ਕੋਲਾ - ਬੇਕੋਪਾ ਮੋਨੀਰੀ ਲਿਨ - ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੀਵਰਟ (250 ਗ੍ਰਾਮ)

ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ ਪਾਊਡਰ - ਗੋਟੂ ਕੋਲਾ - ਬੇਕੋਪਾ ਮੋਨੀਰੀ ਲਿਨ - ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨੀਵਰਟ (250 ਗ੍ਰਾਮ)

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 499.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 799.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 499.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਕਾਰ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ