Skip to product information
1 of 3

YUVIKA

ਬਾਈਬਡਾਂਗ - ਵਾਈਵਡਾਂਗ ਬਲੈਕ - ਐਂਬੇਲੀਆ ਰਿਬਸ - ਝੂਠੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਬਾਈਬਡਾਂਗ - ਵਾਈਵਡਾਂਗ ਬਲੈਕ - ਐਂਬੇਲੀਆ ਰਿਬਸ - ਝੂਠੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 259.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 449.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 259.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਕਾਰ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ