Skip to product information
1 of 2

YUVIKA

ਅਕਾਰਕਰਾ ਪਾਊਡਰ - ਐਨਾਸਾਈਕਲਸ ਪਾਈਰੇਥ੍ਰਮ - ਪੈਲੀਟਰੀ ਰੂਟ ਪਾਊਡਰ (100 ਗ੍ਰਾਮ)

ਅਕਾਰਕਰਾ ਪਾਊਡਰ - ਐਨਾਸਾਈਕਲਸ ਪਾਈਰੇਥ੍ਰਮ - ਪੈਲੀਟਰੀ ਰੂਟ ਪਾਊਡਰ (100 ਗ੍ਰਾਮ)

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 329.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 499.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 329.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ