Skip to product information
1 of 4

YUVIKA

ਜਾਮੁਨ ਗੁਥਲੀ - ਜਾਮੁਨ ਮੈਗਜ਼ - ਸਿਜ਼ੀਜੀਅਮ ਜੀਰੇ - ਯੂਜੀਨੀਆ ਜੰਬੋਲਾਨਾ ਬੀਜ - ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਬੀਜ

ਜਾਮੁਨ ਗੁਥਲੀ - ਜਾਮੁਨ ਮੈਗਜ਼ - ਸਿਜ਼ੀਜੀਅਮ ਜੀਰੇ - ਯੂਜੀਨੀਆ ਜੰਬੋਲਾਨਾ ਬੀਜ - ਬਲੈਕਬੇਰੀ ਬੀਜ

ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 169.00 INR
ਨਿਯਮਤ ਕੀਮਤ Rs. 399.00 INR ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ Rs. 169.00 INR
ਵਿਕਰੀ ਸਭ ਵਿੱਕ ਗਇਆ
ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਕਾਰ
ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੇਖੋ